دندانپزشک عمومی

دکتر اکبر مظاهری
دکتر اکبر مظاهری


تخصص

جراح دندانپزشک


آدرس

شاهین شهر-خیابان رازی-فرعی1شرقی و تلفن : 5249900 - 5270072

شاهین شهر- خیابان عطار- حد فاصل فرعی 5و6 غربی و تلفن : 5281010 - 5281110


Share تاريخ: 1395/08/02 مشاهده : 1165