دندانپزشک عمومی

دکتر کورش رحیمی
دکتر کورش رحیمی


تخصص

دندانپزشک،فلوشیپ ایمپلنت

آدرس

خیابان مطهری جنب شیرینی فروشی پانته آ طبقه اول


تلفن

2335189 - 0311


Share تاريخ: 1395/08/02 مشاهده : 753