دندانپزشک عمومی

دکتر مهدی الله وردی
دکتر مهدی الله وردی


تخصص

دندانپزشک عمومی


آدزس

خیان نسهیلیان-بین خیابان دماوند و خیابان ثانی-پلاک88


Share تاريخ: 1395/08/02 مشاهده : 967