دندانپزشک عمومی

دکتر امیر مقدادی
دکتر امیر مقدادی


تخصص

جراح دندانپزشک


آدرس

اصفهان-چهارراه فلسطین-ابتدای خیابان فلسطین-ساختمان دکتر مقدادی-طبقه اول-واحد شماره1

تلفن
2225174


Share تاريخ: 1395/08/02 مشاهده : 976