متخصص دندانپزشکی ترمیمی

دکتر فرناز مهدی سیر
دکتر فرناز مهدی سیر


تخصص

متخصص دندانپزشکی ترمیمی


آدرس

تهران. خ آفريقا. بالا تر از چهار راه جهان كودك. نبش صانعي. برج امير پرويز. پ 38 . طبقه دوم. واحد 23

تلفن
88878411 , 88788671Share تاريخ: 1395/08/02 مشاهده : 1373