دندانپزشک عمومی

دکتر حمید رزمجو
دکتر حمید رزمجو


تخصص: دندانپزشک
آدرس:

اصفهان ، چهارراه حکیم نظامی ، ابتدا خیابان نظر شرقی ، مجتمع نظر ( طبقه فوقانی کفش گاندی ) طبقه دوم

تلفن تماس :00983136248331- 00983136260525

موبایل :00989131136249Share تاريخ: 1395/08/02 مشاهده : 1932