دندانپزشک عمومی

دکتر نازی باجغلی
دکتر نازی باجغلی


تخصص

دندانپزشک عمومی


آدرس

روزهای شنبه،یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه
از ساعت9 تا 14

اصفهان-خیابان آمادگاه-جنب داروخانه اصفهان-مجتمع پزشک بوعلی-طبقه همکف

تلفن
0311-2208139


Share تاريخ: 1395/08/02 مشاهده : 1373