متخصص کلیه و مجاری ادراری

دکتر مجید حقیقت
دکتر مجید حقیقت


تخصص

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری


آدرس

اصفهان-خیابان شمس آبادی-مقابل بیمارستان عیسی بن مریم-ساختمان 71

تلفن
0311-2205497


Share تاريخ: 1395/07/25 مشاهده : 815


دکتر حسین کرمی

متخصص مجاری ادراری
دکتر مجید حقیقت

متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر محمد مسعود نیک کار

متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر داریوش منصوری

فلوشیپ تخصصی پیوند کلیه
دکتر محمد جعفر کیانی

متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر مهرداد محمدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر محمد رضا قرائتی

متخصص کلیه و مجاری ادراری،
دکتر پیمان صالحی

متخصص کلیه و مجاری ادراری