متخصص کلیه و مجاری ادراری

دکتر عنایت الله ایزدی
دکتر عنایت الله ایزدی


تخصص
متخصص کلیه و مجاری ادراری

آدرس
اصفهان-خیابان شمس آبادی - روبروی بیمارستان سینا - کوچه انصاری تلفن 32363136 -031 موبایل 09131000345


Share تاريخ: 1395/07/25 مشاهده : 1991

دکتر حسین کرمی

متخصص مجاری ادراری
دکتر مجید حقیقت

متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر محمد مسعود نیک کار

متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر داریوش منصوری

فلوشیپ تخصصی پیوند کلیه
دکتر محمد جعفر کیانی

متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر مهرداد محمدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر محمد رضا قرائتی

متخصص کلیه و مجاری ادراری،
دکتر پیمان صالحی

متخصص کلیه و مجاری ادراری