متخصص کلیه و مجاری ادراری

دکتر پیمان صالحی
دکتر پیمان صالحی


تخصص: جراحی کلیه و مجاری ادراری
دارای مدرک ناباروری پژوهشگاه رویان تهران و مرکز ناباروری یزد
انجام جراحی های میکروسکوپیک نابابروری

آدرس: خیابان حکیم نظامی ابتدای خیابان محتشم کاشانی ساختمان معین
09135633500     03116296246


Share تاريخ: 1395/07/25 مشاهده : 548


دکتر حسین کرمی

متخصص مجاری ادراری
دکتر مجید حقیقت

متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر محمد مسعود نیک کار

متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر داریوش منصوری

فلوشیپ تخصصی پیوند کلیه
دکتر محمد جعفر کیانی

متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر مهرداد محمدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر محمد رضا قرائتی

متخصص کلیه و مجاری ادراری،
دکتر پیمان صالحی

متخصص کلیه و مجاری ادراری