متخصص نوزادان و کودکان

دکتر پریسا محققی


تخصص

متخصص نوزادان و کودکانآدرس و تلفن و روزهای کاری در مطب

روزهای زوج 15 الی 19

آدرس : خیابان باقرخان ، بین بزرگراه چمران و ستارخان ، پلاک 65 ، طبقه اول


روزهای کاری در بیمارستان :
یک هفته در ماه بصورت متغیر

تلفن
88785811


Share تاريخ: 1395/07/14 مشاهده : 3347