متخصص داخلی قلب اطفال

دکتر حجت مرتضییان


تخصص

متخصص داخلی قلب اطفال


آدرس

سعادت آباد، بین چهارراه سرو و بلوار شهرداری، خیابان شهید ریاضی بخشایش، بیمارستان عرفان

تلفن
23021000


Share تاريخ: 1395/07/15 مشاهده : 634