فوق تخصص کودکان

دکتر هادی سماعی


تخصص

فوق تخصص کودکان


آدرس

تهران،میدان آرژانتین - خیابان الوند - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کسری

تلفن
88774444 - 82111000 - 021


Share تاريخ: 1395/07/15 مشاهده : 1212