جراح و متخصص چشم پزشکی

دکتر آزاده فرحی


تخصص

جراح و متخصص چشم پزشکی ،اکولوپلاستیک و استرابیسمآدرس

تهران-خیابان فتحی شقاقی-پلاک127

تلفن
88027466


Share تاريخ: 1393/05/29 مشاهده : 1820

دکتر حمیده شنازندی

جراح و متخصص چشم پزشکی
دکتر رضا کاغذکنانی

جراح و متخصص چشم پزشکی
دکتر حسن محبوبی پور

جراح و متخصص چشم پزشکی
دکتر هیوا پارسافر

جراح و متخصص چشم پزشکی
دکتر رضا عرفانیان سلیم

اکولوپلاستیک و استرابیسم
دکتر شهاب حیدریان

قرنیه و سگمان قدامی
دکتر سپیده توکلی زاده

اکولوپلاستیک و استرابیسم
دکتر آزاده فرحی

جراح و متخصص چشم پزشکی