اکولوپلاستیک و استرابیسم

دکتر رضا عرفانیان سلیم


تخصص

اکولوپلاستیک و استرابیسم ،جراحی پلاستیک چشم،مجاری اشکی،جراحی کاتاراکت


آدرس
تهران-آفریقا-منطقه3

تلفن
021-88795050


Share تاريخ: 1393/05/29 مشاهده : 5957


دکتر حمیده شنازندی

جراح و متخصص چشم پزشکی
دکتر رضا کاغذکنانی

جراح و متخصص چشم پزشکی
دکتر حسن محبوبی پور

جراح و متخصص چشم پزشکی
دکتر هیوا پارسافر

جراح و متخصص چشم پزشکی
دکتر رضا عرفانیان سلیم

اکولوپلاستیک و استرابیسم
دکتر شهاب حیدریان

قرنیه و سگمان قدامی
دکتر سپیده توکلی زاده

اکولوپلاستیک و استرابیسم
دکتر آزاده فرحی

جراح و متخصص چشم پزشکی