گلوکوم(آب سیاه)

دکتر بهروز کوچکی


تخصص

گلوکوم(آب سیاه) ،جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت


آدرس

تهران،خیابان ولیعصر،بالاتر از ظفر،فابتدای خیابان اسفندیار


Share تاريخ: 1393/05/29 مشاهده : 2197


دکتر حمیده شنازندی

جراح و متخصص چشم پزشکی
دکتر رضا کاغذکنانی

جراح و متخصص چشم پزشکی
دکتر حسن محبوبی پور

جراح و متخصص چشم پزشکی
دکتر هیوا پارسافر

جراح و متخصص چشم پزشکی
دکتر رضا عرفانیان سلیم

اکولوپلاستیک و استرابیسم
دکتر شهاب حیدریان

قرنیه و سگمان قدامی
دکتر سپیده توکلی زاده

اکولوپلاستیک و استرابیسم
دکتر آزاده فرحی

جراح و متخصص چشم پزشکی