پزشک عمومی

دکتر کتایون امی


تخصص

پزشک عمومی


آدرس

تهران،خیابان خواجه عبدا... نرسیده به شهید عراقی ، نبش کوچه 18، کلینیک پگاه

تلفن
22887579


Share تاريخ: 1395/07/15 مشاهده : 672