پزشک عمومی

دکتر جلال منتظری


تخصص

پزشک عمومی


آدرس

یزد- خیابان کاشانی- بیمارستان بهمن

تلفن
6281002


Share تاريخ: 1395/07/14 مشاهده : 416