پزشک عمومی

دکتر زهره برهان پور


تخصص

پزشک عمومی


آدرس

تهران- سعادت آباد- ميدان كاج- ابتداي سرو شرقي- خيابان مجد- پ8- ط2 كلينيك پوست وموي سعادت آباد

تلفن
22371401


Share تاريخ: 1395/07/15 مشاهده : 615