پزشک عمومی

دکتر سهیل ثقفی


تخصص

پزشک عمومی


آدرس

تهران -خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ونک - خیابان لیدا- بیمارستان محب

تلفن
88644630


Share تاريخ: 1395/07/15 مشاهده : 474