پزشک عمومی

دکتر فضل الله هوشداران


تخصص

پزشک عمومی


آدرس

شیراز - بلوار مطهری - چهار راه ستارخان - کوی دنا - بیمارستان دنا

تلفن
6490411


Share تاريخ: 1395/07/15 مشاهده : 371