پزشک عمومی

دکتر سیدعلی ملک حسینی


تخصص

پزشک عمومی


آدرس

تهران،خیابان شریعتی- نرسیده به میدان قدس- کوچه ماهروزاده- درمانگاه سینا شمیران

تلفن
22741790


Share تاريخ: 1395/07/15 مشاهده : 260