پزشک عمومی

دكتر پيروزه طاهري


تخصص

پزشک عمومی


آدرس

تهران،خیابان شریعتی- نرسیده به میدان قدس- کوچه ماهروزاده- درمانگاه سینا شمیران

تلفن
22741790


Share تاريخ: 1395/07/15 مشاهده : 287