متخصص داخلی

دكتر پروانه صمداني


تخصص

متخصص داخلیآدرس

تهران،جاده آبعلی- بعد از سه راه آزمایش- مقابل صنایع مکانیک ارتش بیمارستان تخصصی قلب شهید لواسانی

تلفن
۷۷۳۱۱۰۱۱-۱۵


Share تاريخ: 1395/07/14 مشاهده : 298