دکتر بهزاد نخعی

متخصص جراحی عمومی و جراحی کبد و گوارش
دکتر مهدی عالم رجبی

فلوشیپ تخصصی جراحی کولورکتال
دکتر عباسعلی محرابیان

فوق تخصص بیماریهای گوارش