پزشک عمومی

دکتر مرضیه پورجعفری


تخصص

پزشک عمومی


آدرس

تهران، خیابان خواجه عبدا... نرسیده به شهید عراقی ، نبش کوچه 18، کلینیک پگاه

تلفن
22887579


Share تاريخ: 1395/07/15 مشاهده : 425