کارشناس تغذیه 

حسن حیدری
حسن حیدری


تخصص

کارشناس تغذیه  و رژیم درمانی،عضو انجمن تغذیه ایران


آدرس
اصفهان -چهارراه فلسطین-ابتدای خیابان فردوسی-ساختمان حکیم -واحد15


تلفن
 09131173648-2225398


Share تاريخ: 1395/07/26 مشاهده : 1912